ما در شبکه های اجتماعی :

تلفن:

فروشگاه: 7722875577229686
مدیریت رونقی: 09121000520

آدرس :

تهران، میدان رسالت, خیابان هنگام،
روبروی شهرداری منطقه 4، پلاک 154
فروشگاه گاوصندوق نیکا