مطالب توسط مدیر کل

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل سلاح

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل سلاح سیستم بازگشایی :  درب بالا : دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  430 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 138 سانت عرض 52 سانت و عمق تا جلوی لولا 55 سانت است. مشخصات درب و بولت […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 1000

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 1000 سیستم بازگشایی :  درب بالا : دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  400 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 100 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 65 سانت است. مشخصات درب و بولت […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 650 دو درب

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 650 دو درب سیستم بازگشایی :  درب بالا : دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. درب پایین به صورت دو کلید است و یا بر اساس نیاز مشتری می توان رمز مکانیکی یا دیجیتال استفاده کرد. وزن :  600 […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 550 دو درب

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 550 دو درب انواع قفل : در سه نوع ارائه شده است  نوع  اول کلیدی – نوع دوم  رمز مکانیکی – نوع سوم رمز دجیتال وزن :  400 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 118 سانت عرض 52 سانت و عمق تا بیرون لولا 55 سانت هست. مشخصات درب […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 550 یک درب

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 550 یک درب سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  350 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 82 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 62 سانت است. مشخصات درب و بولت : […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 450

فیلم مشخصات معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 450 سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  380 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 118 سانت عرض 52 سانت و عمق تا جلوی لولا 55 سانت هست. مشخصات درب و بولت : عرض […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 350

فیلم مشخصات معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 350 سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  240 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 72 سانت عرض 51 سانت و عمق تا جلوی لولا 56 سانت هست. مشخصات درب و بولت : عرض […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 250

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 250 سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  190 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 62 سانت عرض 45 سانت و عمق تا جلوی لولا 50 سانت هست. مشخصات درب و بولت : عرض درب […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 250 کتابی

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 250 کتابی سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است. وزن :  180 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 45 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 50 سانت هست. مشخصات درب و بولت : عرض درب […]

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 150 کتابی

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 150 کتابی انواع قفل : دو قفل دارد کلید و رمز مکانیکی وزن :  128 کیلو گرم ابعاد بیرونی : ارتفاع 45 سانت عرض 52 سانت و عمق تا بیرون لولا 43 سانت هست. مشخصات درب و بولت : عرض درب 3 سانت و دارای 4 بولت قفل شونده است […]